Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng. In Komtar, George Town On 2 September 2014.

Confrontation between the IGP and the Penang CM over the Penang Voluntary Patrol Squad (PPS)

(Adm) Ketua Polis Negara perlu ketepikan sikap sombong dan sedar bahawa beliau bukan maksum yang tidak boleh dikritik

Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town Pada 2 September 2014.

Ketua Polis Negara (IGP) Tan Sri Khalid Abu Bakar perlu ketepikan sikap sombong dan sedar bahawa beliau bukan maksum atau “lembu suci” yang tidak boleh dikritik, tetapi hanyalah seorang penjawat awam yang dibayar oleh rakyat untuk melaksanakan kewajipan berkanun bagi memerangi jenayah. Jika Khalid meletakkan usaha dalam membanteras jenayah dan penjenayah sebagaimana usaha mempertahankan dirinya dan terhadap mereka yang menyatakan pendapat mereka, maka Malaysia akan lebih selamat.

Khalid tidak boleh menyalahgunakan undang-undang jenayah atau undang-undang punitif bagi mengelak kritikan terhadap dirinya tetapi sebaliknya bergantung kepada undang-undang fitnah untuk membersihkan namanya. Menggunakan undang-undang jenayah menentang musuh ketika Khalid mempunyai sumber penuh pada kedududkan beliau sebagai Ketua Polis Negara, akan meletakkan pengkritiknya dalam kedudukan yang tidak adil dan tidak sama rata. Apakah Khalid akan berjuang secara adil dengan membawa kepada mahkamah sivil terhadap mereka yang beliau dakwa memfitnah beliau?

Kerajaan Negeri Pulau Pinang ingin meminta mengesahkan dakwaan Timbalan Komander Kanan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Wira Abdul Rahim Hanafi bahawa sebelas daripada 156 ahli unit Pasukan Peronda Sukarela (PPS) yang ditahan mempunyai rekod jenayah yang melibatkan kecurian, rompakan, dadah, kesalahan berkaitan kongsi gelap dan juga bunuh. Begitu juga, mereka yang air kencing diuji positif mungkin disebabkan oleh ubat yang diambil untuk penyakit.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga akan berusaha untuk mengesahkan sama ada terdapat apa-apa laporan polis atau tuduhan terhadap 11 anggota ini ketika mereka melaksanakan peranan mereka secara sukarela dalam PPS. Jika tidak, adalah tidak adil kepada keseluruhan PPS yang terdiri daripada 9,000 orang dengan maklumat yang didakwa sebagai latar belakang beberapa ahli. Apakah perlu untuk 120,000 anggota polis juga didakwa hanya kerana tindakan beberapa anggota polis yang terlibat dalam pembunuhan kejam menggunakan bahan letupan C4, menyebabkan kematian tahanan, jenayah kejam seperti rompakan atau menyalahgunakan kuasa mereka dengan terlibat dalam rasuah?

Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menegaskan bahawa tiada anggota PPS akan dilindungi jika mereka melakukan apa-apa kesalahan atau melanggar undang-undang melainkan akan tertakluk penuh kepada undang-undang. Penduduk Pulau Pinang boleh membuktikan kerja baik yang telah dilakukan PPS, khususnya membantu orang ramai dan polis untuk menjalankan sukarela polis komuniti.

Malangnya media yang dikawal BN, termasuk beberapa dalam akhbar Cina, telah menerima pakai pendirian BN yang anti-PPS. Kerajaan Negeri Pulau Pinang ingin mengulangi bahawa PPS tidak pernah menerima apa-apa aduan bertulis daripada pihak polis terhadap PPS secara keseluruhan. Jika terdapat sebarang aduan sebegini, aduan ini seharusnya dimaklumkan oleh pihak polis kepada ahli EXCO Negeri Pulau Pinang Phee Boon Poh atau diri saya.

Adalah dikesali apabila media yang dikawal BN yang sama ini telah memutar-belit isu PPS menjadi isu politik untuk menekan Kerajaan Negeri PR Pulau Pinang. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menubuhkan PPS untuk menyediakan bantuan kecemasan dalam kemalangan, perkhidmatan kecemasan dan menyelamat dan juga sebagai tindak balas kepada seruan oleh pihak polis untuk mengukuhkan polis komuniti bagi memerangi jenayah. Kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk menubuhkan badan seperti itu mengikut cara yang sama penubuhan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamaan Kampung (JKKK) atau JKKK (P) yang telah ditubuhkan oleh kerajaan Persekutuan.

Berikutan penangkapan 156 dan sementara menunggu sebutan kes di mahkamah berhubung penangkapan mereka, kerajaan negeri Pulau Pinang telah mengumumkan bahawa semua ahli PPS akan “direhatkan” daripada menjalankan kerja-kerja sukarela dan tidak memakai jaket seragam mereka. Keputusan ini menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang menghormati kedaulatan undang-undang dan keputusan oleh mahkamah.

Sementara itu kita berharap polis akan menangani kebimbangan awam tanpa kehadiran polis komuniti, dan menguruskan kemalangan dan perkhidmatan menyelamat kecemasan tanpa kerja sukarela daripada 9,002 anggota PPS. Kerajaan Negeri Pulau Pinang terus komited untuk Pulau Pinang yang lebih selamat dan mengekalkan status Pulau Pinang sebagai negeri yang paling selamat di Malaysia.

LIM GUAN ENG

———————————————————————————————————-

槟州首席部长林冠英于2014年9月2日在槟城乔治市光大发表的声明:

全 国总警长丹斯里卡立阿布巴卡应该紧记,他只是一名由人民买单支付薪水、履行法定职责,打击罪案的公职人员,而不是一个傲慢、不容被批评、神圣不可侵犯的 “神牛”。尚若卡立在打击罪案方面,有他在自辩和反驳对他作出批评者般的战斗力,那现在的马来西亚将会是一个更安全的地方。

卡 立不应该滥用国家的刑事法或惩罚性的法律,来对付那些对他作出批评的人士;反之他应该透过诽谤诉讼方式,来还自己一个清白。身为全国总警长,卡立的身份让 他掌握一切的资源。动用刑事法来对付他的批评者,会让他的批评者处于不公平和不平等的地位。卡立会否对那些他声称诋毁他名誉者,诉诸民事庭诽谤诉讼,以示 公平?

槟城州政府也谨此针对槟州总警长拿督威拉阿都拉欣哈纳若高级副总监声称,被逮捕的156名槟城志愿巡逻队队员当中,共有11名队员有犯罪记录,如偷窃、抢劫、毒品、三合会有关的罪行,甚至杀人一事,要求确认。相同的,那些尿液检验呈阳性者,许多皆因病而须服食药物,才导致尿液检验呈阳性。

州政府也要求当局确认,这11名被指控的志愿巡逻队队员,在执行他们巡逻队任务的当儿,有无遭人报案投报或指控?若没有的话,仅因几个成员的背景资料就指控另9000多名志愿巡逻队队员,是很不公平的。难道,我们可以因数名涉及C4冷血谋杀案、导致扣留犯在扣留所内死亡、涉及如打劫、滥用权力行驶贪污的警员,就要我国12万名警员也面对类似的情况?

槟州政府经已强调,若任何的志愿巡逻队队员犯法,我们不会包庇,反之将会依法处理。 槟州人民可以证明志愿巡逻队的在各方面,特别是协助民众及警方展开社区志愿巡逻时,良好地执行他们的任务。

遗憾的是,国阵控制的媒体,包括一些在中文媒体工作者,采纳了国阵反PPS的立场。槟州政府再次重申,志愿巡逻队或PPS,从未接获任何由警方作出的书面投诉。若有类似的投诉,警方理应会与我本人或行政议员彭文宝沟通。

很遗憾的是,相同的国阵控制媒体,将PPS课题扭曲成政治课题,以陷害民联槟州政府。槟州政府设立志愿巡逻队的宗旨,是协助意外、紧急情况及天灾的救援工作,并在需要时给予警方任何形式的协助,加强社区巡逻,达到打击罪犯的目标。成立类似志愿巡逻队的机构,是槟州政府的固有权力,就如乡村发展暨治安委员会(JKKK),以及联邦政府所成立的联邦乡委会JKKK(P)一样 。

随着156名志愿巡逻队队员被捕,并且尚在等候法庭就他们被捕一事宣判的当儿,槟州政府已经宣布,所有志愿巡逻队队员将会暂停他们的志愿任务,同时将不穿上他们的制服外套。这也证明槟州政府尊重法治、尊重法庭的裁决。

与此同时, 在缺少了9002名志愿巡逻队队员提供义务性质工作的当儿,我们也希望警方能够解决民众的关注,包括没有了社区巡逻、意外事故及紧急救援的志愿工作者后,州内的治安情况。槟州政府承诺,我们将持续保住槟城作为国内最安全州属的美誉。

林冠英

—————————————————————————————————-

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 2 September 2014.

The Inspector-General of Police(IGP) Tan Sri Khalid Abu Bakar should get down from his arrogant pedestal and remember that he is not sacrosanct or a “sacred cow” who can not be criticized, but a mere public servant paid by the people to perform his statutory duty to fight crime. If Khalid puts as much effort in fighting crime and criminals as fighting to defend himself and against those expressing their opinions, then Malaysia would be a much safer place.

Khalid should not be misusing the country’s criminal or punitive laws against criticism against himself but instead rely on defamation laws to clear his name. Using criminal laws against his detractors when Khalid has full resources at his disposal as the IGP, would place his critics in an unfair and unequal position. Will Khalid fight fair by resorting to civil courts of defamation against those who he alleged had defamed him?

The Penang state government wishes to verify claims by Penang police chief Senior Deputy Comm Datuk Wira Abdul Rahim Hanafi that eleven of the 156 Penang Voluntary Patrol or Pasukan Peronda Sukarela (PPS) unit members detained, have criminal records involving theft, robbery, drugs, triad-related offences and even homicide. Similarly, those whose urine tests were tested positive could be due to medication taken for illnesses.

The Penang state government would also seek to verify whether there had been any police reports or allegations against these 11 whilst they were performing their voluntary role in the PPS. Otherwise it would be unfair to tar the entire PPS comprising of 9,000 people with purported information of the background of a few members. Should the 120,000 police personnel also be similarly treated just because of the actions of the few policemen who were involved in cold-blooded murder by C4 explosives, caused custodial deaths, commited crimes like robbery or abused their powers by being involved in corruption?

The Penang state government had stressed that no PPS member would be protected if they commit any offences or break the law but will be subjected to the full force of punishment. The people of Penang can attest to the good work the PPS had done, in particular helping the public and police to carry out voluntary community policing.

Unfortunately the BN controlled media, including some in the Chinese press, has adopted the BN position of being anti-PPS. The Penang state government wishes to reiterate that the PPS has never received any written complaints by the police against the PPS as a whole. If there were any such complaints, these would have been communicated by the police to Penang State EXCO member Phee Boon Poh or myself.

It is regrettable that the same BN controlled media has twisted the PPS into a political issue to fix up the Penang PR state government. The Penang state government had established PPS to provide emergency relief in accidents, emergency and rescue services and also in response to the call by police to strengthen community policing to fight crime. The state government has inherent powers to set up such a body in the same manner that Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamaan Kampung(JKKK) or JKKK(P) was established by the Federal government.

Followng the arrests of the 156 and whilst awaiting the pronouncement in courts of their arrests, the Penang state government had announced that all PPS members would be “rested” from carrying their voluntary work and not be wearing their uniform vests. This shows that the Penang state government respects the rule of law and the decisions by the courts.

In the meantime we hope that the police would address the public concerns of the absence of community policing, accidents and emergency rescue services without the voluntary work of the 9,002 PPS participants. The Penang state government remains committed to a safer Penang and to maintain Penang’s status as the safest state in Malaysia.

LIM GUAN ENG

———————————————————————

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng. In Komtar, George Town On 2 September 2014.

  1. Pingback: The newly-formed Penang Voluntary Security Board (BPS): Objective – creating a safe neighbourhood. | weehingthong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s